Stacks Image 22861
Curs de Facilitació i Elderazgo 2019-20. Barcelona Bàsic El Roser

Nivel: Bàsic
Idioma: Explicacions i en grup: castellà — En petits grups: castellà i català
Lugar: Coop. Integral El Roser * Cami del Llor 9 * Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Dates
:
18-19 octubre - Mòd 1. Processos i estructures emergents
15-16 novembre - Mòd 2. Comunicació, assertivitat i empatia
13-14 desembre - Mòd 3. Poder, estatus i lideratge
17-18 gener - Mòd 4. El conflicte i els seus elements
14-16 febrer - Mòd 5. Cohesió i repàs (Mòd. Residencial)
13-14 març - Mòd 6. Indagació i saviesa col·lectiva
17-18 abril - Mòd 7. Gestió emocional
15-16 maig - Mòd 8. Presa de decisions i governança
12-14 juny - Mòd 9. Habilitats del facilitador (Mòd. Residencial)

Horaris: Divendres 16:30 - 20-30h i Dissabtes 9.30-14h i 15.30-20h. El curs no és residencial. No obstant això, hi ha possibilitat d'allotjament en cases particulars per als que vinguin de fora (consultar condicions). Els 2 mòduls residencials (5 i 9) seran en un altre lloc (per confirmar).

Preu
: 1480 € per tot el curs. A aquest preu cal afegir allotjament i menjar en els dos mòduls residencials. S'aplicarà un descompte del 10% per pagament abans del 23 de setembre de al 2019.
  • El curs es pot pagar d'una vegada o en 3 quotes, una per trimestre. En aquest últim cas, abans de començar el curs cal pagar 480 € (432 € pagament immediat) pels 3 primers mòduls. Aquest pagament serveix també com a reserva per assegurar plaça en el curs. Després es paguen 500€ per cada trimestre restant (amb un 10% de descompte -450 € - si es paguen abans que comencin (veure dates).
  • És possible fer mòduls solts (excepte els mòduls residencials) al preu de 180 € cada un.
  • En cas que quedin places és possible fer lliurement el primer mòdul al preu de 160 €, sense pagar la reserva. Si es desitja continuar després amb el curs complet, cal pagar 320 € abans del segon mòdul.
Reserves: Per reservar plaça al curs, ingressar 480 € (432 € pagament abans de la data indicada) al número de compte ES42 1491 0001 2530 0009 3723, a nom del Camí del Elder, en concepte del curs i trimestre corresponent (Barcelona Bàsic 1 trimestre ). Un cop fet l'ingrés, omple el formulari corresponent.
  • Els diners de la reserva es retornarà íntegrament si es cancel·la el curs amb 2 setmanes d'antelació a la data d'inici (és a dir, si es cancel·la abans del 4 d'octubre). Només es retornarà la meitat (240 €) si es cancel·la amb menys de 2 setmanes, i no es retornarà res si s'abandona el curs una vegada realitzat el primer mòdul.
  • En cas de cancel·lar passat el termini per a la devolució completa de la reserva, és possible obtenir un val per la quantitat retinguda que podrà ser utilitzat durant els 2 pròxims anys com a pagament en un curs similar ofert pel Camí de l'Elder. Passats els 2 anys el val deixa d'estar en vigor i ja no es podrà utilitzar. Aquest val és nominatiu i només podrà ser utilitzat per la persona que cancel·la el curs.
  • Si durant el curs es falta a algun mòdul, es podrà recuperar gratis en els 2 anys següents a qualsevol formació oferida pel CdE. Passats els 2 anys s'haurà de pagar el mòdul de nou al preu en vigor de mòdul solt.
Places limitadas: El nombre de participants no superarà les 25 persones. L'organització es reserva la possibilitat d'anul·lar el curs si el nombre de participants no supera les 15 persones. En aquest cas es tornarien els diners íntegre a totes les persones que hagin anticipat la seva reserva.

Assistència: Per passar de nivell cal haver participat en tots els mòduls del curs, almenys en un 70% del total d'hores de cada mòdul. Això equival a faltar com a molt una sessió (divendres tarda, dissabte matí o dissabte tarda). Si es falta a 2 sessions es considera el mòdul no fet i s'haurà de recuperar més endavant. D'altra banda, les persones que hagin faltat sessions en diversos mòduls sumant més de 15h de faltes durant el curs, hauran de fer un mòdul complementari (serveix qualsevol taller de 12-15h relacionat amb la facilitació - en cas de dubte, consultar amb la persona coordinadora del curs).

Beques: (només per a persones que fan el curs complet)

  • Hi ha algunes beques d'un 20% sobre el preu del curs a què podran optar aquelles persones que puguin justificar que es troben en una situació de pocs o cap ingrés i no comptin tampoc amb estalvis o fons propis per realitzar el curs. Aquesta beca es suma al 10% per pagament immediat.
  • Amb 19 o més persones inscrites amb reserva confirmada haurà també una beca del 30% per cada persona inscrita a partir de 19 i fins a 21 persones inscrites. I una beca del 40% per cada persona inscrita a partir de 22 persones inscrites. Aquestes beques no són acumulables amb la beca del 20%, però sí amb el 10% per pagament immediat.
Fundae: Per poder optar a aquesta bonificació, la persona interessada ha de complir amb els requisits legals i comptar amb el vistiplau de la seva empresa. Els tràmits per a la sol·licitud d'aquesta bonificació els pot fer la pròpia empresa, o si ho prefereix, els podem fer nosaltres a través d'una empresa col·laboradora del CdE. Els honoraris d'aquesta empresa es paguen amb el crèdit disponible per a la bonificació del curs.

En el cas que sigui la pròpia empresa qui realitzi els tràmits per a la bonificació, el CdE subministrarà a l'empresa totes les dades de la formació necessaris per a aquests tràmits. Al seu torn, l'empresa ha de comunicar al CdE les dades necessàries per a la facturació per l'activitat realitzada, dades que haurà obtingut en registrar el curs amb Fundae.
El termini per a sol·licitar la bonificació acaba 15 dies abans de l'inici de l'activitat formativa corresponent. En aquest curs la bonificació es podrà sol·licitar a l'inici de cada un dels 3 trimestres en què es divideix el curs, sempre amb 2 setmanes d'antelació de l'inici del primer mòdul del trimestre.
Les persones que facin el curs amb la bonificació Fundae no podran sol·licitar beca en els mòduls bonificats.

Condicions generals de participació. Llegeix amb atenció aquest document amb informació detallada sobre les condicions de participació en els cursos del CdE, incloent pagaments, reserves, beques i bonificacions Fundae.

Guia de l'studiant.
Descarrega aquí una completa guia sobre el curs (continguts, metodologia i tasques).